fbpx

Kada registruotis PVM mokėtoju

kada regostruotis pvm moketoju

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių.

Tai netiesioginis mokestis, prekės, darbo ar paslaugos kainos dalies, susijusios su prekės, darbo ar paslaugos kaštais, nurašymas į valstybės biudžetą, kuris sukuriamas visais prekių, darbo ir paslaugų gamybos proceso etapais ir yra mokamas į biudžetą parduodant.

Taikant PVM, galutinis prekių, darbų ar paslaugų vartotojas sumoka pardavėjui mokestį už visą jo nupirktų prekių vertę, tačiau ši suma į biudžetą pradedama skaičiuoti anksčiau nei galutinis pardavimas, nes mokestis nuo savo kainos dalies “pridėtos” prie kainos įsigytų žaliavų, darbų ir (arba) paslaugų reikalingų gamybai į biudžetą sumoka kiekvienas, dalyvaujantis įvairiuose prekės, darbų ar paslaugų kūrimo etapuose.

PVM mokėtojas – nustatyta tvarka mokesčių administratoriaus užregistruotas asmuo, turintis mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM).

Prievolė registruotis PVM mokėtoju

Privaloma registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:

  • Jūsų gautas atlygis iš šalies teritorijoje vykdytos individualios veiklos viršijo 45 000 eurų ribą per 12 mėn.
  • Jei per praėjusius ir einamuosius kalendorinius metus įsigijote ir planuojate įsigyti prekių iš kitų valstybių narių už daugiau nei 14 000 eurų ir pan.
  • Jei įsigijote paslaugų iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, jei iš kitos valstybės narės įsigijote naują transporto priemonę ir kt.

Savanoriškas registravimasis PVM mokėtoju

Galima ir savanoriškai registruotis PVM mokėtoju, nors ir neatitinkama išvardintų kriterijų. Tik visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai nulemia sprendimą.

Dažniausiai taikoma taisyklė: savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų/prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai.

Klausimai, kuriuos reiktų apsvarstyti prieš registruojantis

  • Koks pajamų ir išlaidų santykis? Jei pajamos bus žymiai didesnės, nei sąnaudos, bet neviršys aukščiau nurodytų sumų, tuomet nepajusite PVM susigrąžinimo naudos. Apie tai daugiau skaitykite skiltyje “PVM susigrąžinimas”.
  • Ar didžioji Jūsų tiekėjų dalis yra PVM mokėtojai? Būdami PVM mokėtojų galėsite susigrąžinti už prekes sumokėtą PVM.
  • Ar didžioji Jūsų klientų dalis yra PVM mokėtojai? Tai nėra tiesioginė nauda Jums, tačiau jei Jūsų klientai yra PVM mokėtojai, jie galės pasinaudoti PVM susigrąžinimo galimybe. Neretai tai tampa vienu iš kriterijų renkantis tiekėją.
  • Ar įvertinote tai, jog įsiregistravus PVM mokėtoju gali padidėti Jūsų buhalterinės sąnaudos? Išlaidos buhalterijai dažniausiai padidėja dėl to, jog PVM mokėtojai kas mėnesį privalo pateikti nustatytos formos deklaracijas, atsiranda papildomi PVM mokesčio pavedimai VMI (tuo pačiu ir banko mokesčiai už pavedimus). Apie tai pasitarkite su savo buhalteriu.
  • Ar įvertinote tai, jog įsiregistravus PVM mokėtoju Jūsų paslaugos bus brangesnės standartinio PVM tarifo dydžiu?
  • Ar Jūsų konkurentai taip pat yra PVM mokėtojai?

Parašykite komentarą per Facebook