fbpx

Autorinė sutartis – kas tai?

kas yra autorine sutartis

Autorinė sutartis – tai sutartis, pagal kurią autorius perleidžia teises į savo kūrinį kitam asmeniui ar įmonei. Prieš ją pasirašant, dažnai abiems šalims kyla praktinių klausimų, kokias sąlygas svarbu joje aptarti.

Autorinę sutartį įprastai sudaro autorius arba teisių į kūrinį turėtojas su kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu (pirkėju, užsakovu ar teisių perėmėju). Kūrinio/ių, kurie aptariami sutartyje, autorius yra fizinis asmuo.

Autorinės sutarties aptarimo objektas

Pagrindinis autorinės sutarties aptarimo objektas – teisių į kūrinį perdavimas. Kūrinys turi būti originalus. Autorinė sutartis gali būti sudaroma dėl mokslinių, meninių ar kūrybinių darbų – knygų, straipsnių, kalbų, scenos projektų, muzikos, filmų, televizijos laidų, paveikslų, fotografijų ir kitų kūrinių. Darbas turėtų būti priskiriamas literatūros, mokslo arba meno sričiai.

Atkreipiame dėmesį, kad autorinės sutartys ir paslaugų sutartys nėra lygiavertės. Kūrinių redagavimas ar konsultavimas nelaikomi savarankiška kūrybine veikla ir yra apibrėžiami paslaugų sutartyse, o sąlyga sudaryti autorinę sutartį – savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas.  Autorine sutartimi negalima perleisti teisių į būsimus ar aiškiai neapibrėžtus autoriaus kūrinius.

Autorinė sutarties tipai

Autorinė sutartis būna dviejų tipų – atlygintinė ir neatlygintinė. Jei sutartis atlygintinė, joje privalu įrašyti atlyginimo dydį ar jo skaičiavimo būdą. Dažniausiai nurodoma konkreti suma arba sutariamas procentas nuo teisių perėmėjų gautų pajamų. Pasirinkus gauti procentą, svarbu sutartyje užtikrinti autoriaus teisę gauti visą reikalingą informaciją apie jo kūrinio/ių naudojimą ir iš to gautas pajamas. Galima sutartyje numatyti ir avansinį (visos sumos ar dalinį) apmokėjimą.

Autorinėje sutaryje turi būti sutarta dėl esminių sutarties sąlygų

Autorinėje sutaryje turi būti sutarta dėl esminių sutarties sąlygų – kūrinio pavadinimo; aprašymo; perduodamų autorių turtinių teisių; teritorijos, kurioje galioja teisių perdavimas; teisių perdavimo galiojimo termino; autorinio atlyginimo dydžio ir mokėjimo sąlygų; šalių ginčų sprendimo tvarkos. Jei bent viena iš nurodytų sąlygų nebus aptarta sutartyje, tokia sutartis laikoma negaliojančia.


Parašykite komentarą per Facebook