fbpx

Všį – viešoji įstaiga – kas tai?

Kas yra všį - viešoji įstaiga?


VšĮviešoji įstaiga – tai pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

VšĮviešoji įstaiga – tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

VšĮviešoji įstaiga – gali būti steigiama tiek vieno, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų. Steigėjų asmenų skaičius nėra ribojamas.

VšĮ – viešosios įstaigos – charakteristikos

 • Viešasis juridinis asmuo;
 • Ribota civilinė atsakomybė;
 • Veiklos tęstinumas: negali būti pertvarkoma į UAB;
 • Viešosios įstaigos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje;
 • Steigėjų (akcininkų) skaičius – neribojama;
 • Pradinis (įstatinis) kapitalas – neapibrėžtas;
 • Valdymo organai – dalininkų susirinkimas ir vadovas.

VšĮ – viešosios įstaigos – privalumai ir trūkumai

Viešosios įstaigos (VšĮ) privalumai:

 • Ribota civilinė atsakomybė – dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VšĮ, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;
 • Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2 500 Eur);
 • Pelno nesiekiantys vienetai gali susimažinti apmokestinamąjį pelną lėšomis, tiesiogiai skiriamomis, t. y. faktiškai patirtomis, einamąjį mokestinį laikotarpį arba numatomomis tiesiogiai skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.
 • VšĮ gali vykdyti komercinę veiklą;
 • VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 1,2% paramą iš gyventojų;
 • Galimybė pasitraukti iš veiklos perleidžiant dalininko teises kitiems asmenims;
 • Galimybė pritraukti papildomų lėšų priimant į VšĮ naujus dalininkus.

Viešosios įstaigos (VšĮ) trūkumai:

 • VšĮ pelnas negali būti išmokamas dalininkams, todėl dalininkai pinigus iš įmonės gali gauti tik išmokant darbo užmokestį;
 • VšĮ negali būti pertvarkyta į UAB;
 • VšĮ gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla.

Parašykite komentarą per Facebook