fbpx

VšĮ – viešosios įstaigos – steigimas (kūrimas)

VšĮ – viešosios įstaigos – steigimas (kūrimas)VšĮviešoji įstaiga – tai pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

VšĮviešoji įstaiga – gali būti steigiama tiek vieno, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų. Steigėjų asmenų skaičius nėra ribojamas.

Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad viešajai įstaigai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta steigimo sutartis, įstatai ir kiti viešajai įstaigai įregistruoti įstatymų nustatyti dokumentai.

Teisės aktai nenustato viešosios įstaigos steigėjų (po juridinio asmens įregistravimo – dalininkai) įnašų dydžio. Juridinių asmenų registre viešosios įstaigos dalininkų įnašų dydis neregistruojamas.

VšĮ steigimui reikalingi dokumentai

  • VšĮ pavadinimas (arba kelis variantai, jei vienas iš pasirinktųjų būtų atmestas);
  • Steigėjų (dalininkų) asmens tapatybių kortelių kopijos;
  • Steigėjų (dalininkų) gyvenamosios vietos adresai;
  • Vadovo asmens tapatybės kortelės kopija ir gyvenamosios vietos adresas;
  • Įstaigos buveinės adresas (kai patalpų savininkas (bendraturčiai) fizinis asmuo – jis/jie pasirašo pas notarą Sutikimą dėl patalpų suteikimo, turėdamas/-mi nuosavybės teises patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodytas patalpų unikalus numeris; kai patalpų savininkas juridinis asmuo – Sutikimą dėl patalpų suteikimo ant įmonės blanko pasirašo ir užantspauduoja įmonės vadovas, nurodydamas patalpų unikalų numerį).

VšĮ steigimas internetu

Viešoji įstaiga gali būti registruojama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą.

  • Visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotu setrifikatu patvirtintus elektroninius parašus;
  • Visi dokumentai pasirašomi tik kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu;
  • Pavadinimas turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą, jame neketinama vartoti Lietuvos vardo;
  • Jeigu patalpos, kuriose numatoma registruoti juridinio asmens buveinę, nėra steigėjo asmeninė nuosavybė, sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi esami patalpų savininkai (bendraturčiai).

Kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos bei atlikęs autentifikaciją, steigėjas (vienas iš steigėjų) turi pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje spustelti nuorodas: Juridinio asmens prašymai > Prašymas registruoti JAR ir pasirinkus juridinio asmens teisinę formą – Viešoji įstaiga, spustelti  Pildyti prašymą.

Pildant Prašymą registruoti JAR savitarnos sistema atitinkama chronologine tvarka nurodys, kokius duomenis reikia įrašyti duomenų laukuose siekiant, kad sistema galėtų sugeneruoti steigimo aktą arba sutartį, įstatus ir prašymą registruoti JAR-1-E.
Steigiant viešąją įstaigą elektroniniu būdu, įstatai yra sugeneruojami automatiškai pagal Ūkio ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius įstatus.

Ūkio ministro įsakymu patvirtintose Viešųjų įstaigų pavyzdinių įstatų pildymo rekomendacijose nurodoma, kad jeigu įstatai pildomi elektroniniu būdu, įstatuose nurodomi tikslai pasirenkami iš Juridinių asmenų tvarkytojo patvirtintų Veiklos tikslų ir Veiklos sričių klasifikatorių. Šis klasifikatorius yra įkeltas į elektroninę juridinių asmenų registravimo sistemą. Viešosios įstaigos,  kaip ir kitų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslai įstatuose turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis. Jeigu nurodytuose Veiklos tikslų ir Veiklos sričių klasifikatoriuose nėra pasirinktą veiklą apibūdinančio veiklos tikslo, viešosios įstaigos registravimo procedūrą yra galimybė vykdyti, teikiant dokumentus tiesiogiai Registro tvarkytojui.

Sugeneruotus steigimo aktą arba sutartį bei įstatus kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi steigėjai. Kai dokumentus chronologine tvarka pasirašys visi steigėjai, jų būsena pasikeis į Pasirašytas.

Kai visi dokumentai pasirašyti, reikia įdėti paslaugą į krepšelį ir atlikti apmokėjimo procedūrą per elektroninę bankininkystę. 

Juridinis asmuo bus įregistruotas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas, tikrindamas pateiktus duomenis ir dokumentus, nenustatys trūkumų.

Steigiant viešąją įstaigą elektroniniu būdu galima vadovautis Viešosios įstaigos registravimo elektroniniu būdu vadovu.

Naudingos nuorodos

Parašykite komentarą per Facebook