fbpx

Barterinė mainų sutartis: šablonas, pavyzdys, forma

Barterinė mainų sutartis: šablonas, pavyzdys, forma


Remiantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso šeštosios knygos 6.432 straipsniu, mainų sutartį galime apibrėžti kaip dokumentą, kuriame „viena šalis įsipareigoja perduoti kitai šaliai nuosavybės teise vieną daiktą (prekę, paslaugą) mainais už kitą daiktą“.

Barterinė mainų sutartis nuo įprastų, kasdienių ekonominių santykių, įsigyjant, perkant daiktus, prekes ar paslaugas skiriasi tuo, kad sandoriai vyksta į juos neįtraukiant grynųjų pinigų. Šiuo aspektu abi suinteresuotos pusės apsikeičia produktais, kurių vertė, kainos atžvilgiu, yra identiška.

Pagrindiniai barterinės sutarties sudarymo aspektai

Tinkamai sudaryta barterinės mainų sutarties forma privalo turėti:

  • Sutarties sudarymo datą.
  • Tarpusavyje dokumentą rengiančių asmenų vardą ir pavardę, o jei tai įmonės – oficialius ir juridiškai įformintus jų pavadinimus.
  •  Aiškiai įvardintas konkrečias prekes ar paslaugas, kurios bus perduotos atitinkamai šaliai. Produktų vertę būtina apibrėžti tikslia pinigų suma.
  • Konkretų laiką, kada ir kokiomis sąlygomis sutartį sudarančios šalys pristatys, suteiks išvardintas prekes ar paslaugas bei užtikrins, kad tai vyktų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Aiškias paslaugų teikimo sąlygas, kuriomis būtų užtikrinta, kad sutartyje įvardinti daiktai ar produktai atitiktų visus kokybės standartus, iškeltus techninius reikalavimus bei kitas teisines sąlygas.
  • Galimą žalos atlyginimą sutarties nutraukimo, įsipareigojimų nevykdymo ar nenugalimos jėgos (force majeure) atveju.
  • Šalių, sudarančių barterinę mainų sutartį rekvizitus.

Sudarydami sutartį jūs ar jūsų įmonė:

  • Teisiškai įforminate mainų aktą. Oficialiai patvirtinta ir abiejų šalių pasirašyta barterinė mainų sutartis, kilus teisiniams ginčams taps legaliu abiejų šalių bendradarbiavimo įrodymu.
  • Tiksliai apsibrėžiate konkrečių daiktų, paslaugų ar prekių tiekimą ar gavimą. Barterinės mainų sutarties forma aiškiai nurodo kiekvienos ją sudarančios šalies įsipareigojimus ir teikiamų paslaugų ar prekių piniginę vertę, kas sumažina nelygiaverčių mainų tikimybę.  
  • Apsisaugote nuo nekokybiškų paslaugų ar sukčiavimo galimybės. Sudarydami bendradarbiavimo paktą suteikiate sau garantiją tuo atveju, jei dėl piktybinių ar nenumatytų sąlygų, bendradarbiavimas tarp ją pasirašiusių šalių tampa nebeįmanomas.

Barterinės mainų sutarties šablonas, pavyzdys, forma parsisiuntimui

Spauskite ir parsisiųskite: barterinės manių sutarties šablonas, pavyzdys, forma 2021 (barterine-mainu-sutartis-sablonas.doc)


Parašykite komentarą per Facebook