fbpx

Bendradarbiavimo sutartis (susitarimas): šablonas, pavyzdys, forma

Bendradarbiavimo sutartis (susitarimas): šablonas, pavyzdys, formaBendradarbiavimas siekia senus antikos laikus ir yra socialinių humanitarinių mokslų kategorija, sąlygota filosofinių apmąstymų apie žmogaus sąveiką su žmogumi, priklausančią nuo pažiūrų į žmogų ir sąveikos kultūros. Bendradarbiavimą galima traktuoti kaip ypatingą veiklos rūšį, kuomet ši veikla atliekama dalyvaujant keliems vykdytojams, valdymo subjektams, institucijoms, sistemoms ar net valstybėms.

Bendradarbiavimas (angl. k. collaboration) – terminas neturi aiškios apibrėžties ir įvairūs mokslininkai skirtingai interpretuoja bendradarbiavimo konceptą, pateikia skirtingus apibrėžimus.

Šiandieninėje visuomenėje bendradarbiavimas itin svarbus, įsiliejęs į visas gyvenimo sferas (asmeniniame gyvenime, moksle ir darbe), taip pat ir įvairias ugdymo institucijas.

Bendradarbiavimo esmė

Bendradarbiavimas suprantamas kaip darbas kartu sutelkiant intelektines jėgas, padedant vienas kitam, susivienijant, veikiant kartu.

Pakankamai dažnai literatūroje minimi bendradarbiavimo procesą lemiantys veiksniai kaip: vyraujančios vertybės, vaidmenys ir įgūdžiai būtini bendradarbiavimui. Dar akcentuojamos ir vertybinės nuostatos: lygiavertiškumas (reiškiantis visų dalyvaujančių asmenų lygiavertį statusą grupėje), tikslų (vizijos) bendrumas, bendra atsakomybė.

Bendradarbiavimo elementai

Penki pagrindiniai elementai:

  1. Teigiama tarpusavio priklausomybė – dalyviai suvokia, jog tik bendro darbo rezultatas gali būti vertingas, kad jie vienas kitam yra reikalingi norint atlikti skirtą užduotį.
  2. Individuali atsakomybė – kiekvienas dalyvis jaučiasi atsakingas už savo darbą, nesiekia tik pasinaudoti kitų darbo rezultatais.
  3. Skatinanti sąveika – dalyviai vienas kitam padeda, drąsina, pastebi ir skatina vienas kito pastangas aiškinantis problemas, jų sprendimo būdus.
  4. Grupiniai procesai – periodiškai analizuojami bei reflektuojami bendradarbiaujant vykę procesai, numatoma tolesnė galimybė juos tobulinti.
  5. Socialiniai gebėjimai – negalima efektyviai dirbti, jei nėra taikomi bendravimo, vadovavimo, sprendimų priėmimo, konfliktų aiškinimosi gebėjimai.

Apžvelgus įvairių mokslininkų bendradarbiavimo apibrėžtis, apibendrintai galima konstatuoti, kad tai bendras darbas siekiant darbo kokybės, efektyvumo, dalijimasis patirtimi, atsakomybės prisiėmimas, turėjimas bendradarbiavimo įgūdžių ir gebėjimų.

Bendradarbiavimo sutarties (susitarimo) šablonas, pavyzdys, forma parsisiuntimui

Spauskite ir parsisiųskite: Bendradarbiavimo sutartis šablonas, pavyzdys, forma 2021 (bendradarbiavimo-stuarties-sablonas.doc)


Parašykite komentarą per Facebook